Plynoměry Pietro Fiorentini

Plynoměry Pietro Fiorentini

Rotační plynoměry

Rotační plynoměr IM-RM od společnosti Pietro Fiorentini  se vyznačuje konstantní a opakovatelnou přesností. Používá se především ve vysokotlakých přepravních soustavách a ve středotlakých a nízkotlakých distribučních sítích zemního plynu.

Může být použit s nekorozivními, filtrovanými a suchými plyny, včetně speciálních plynů (butan, ethan, biometan).

Plynoměr IM-RM je připraven na vodík  pro míšení se zemním plynem až do 20%.

Speciální typ rotačního plynoměru IM-RM H se používá v rozvodech plynu, kompresorových stanicích a u koncových uživatelů, jako jsou chemické a zpracovatelské závody.

Plynoměr IM-RM H je vhodný pro 100% vodík.

Katalogový list               Brožura

Turbínové plynoměry

Katalogový list turbinové plynoměry    Katalogový list VTL turbinové plynoměry